Home

Home 2017-05-24T09:49:23+00:00

Farmers Wish is een samenwerkingsverband tussen Veecom en K.I. SAMEN met als doel de variatie in bloedvoering en het aanbod in stieren met ronde kwaliteiten (aAa) te verruimen.

Een groeiende groep veehouders in Nederland wenst meer variatie en melkkracht in de stieren. Het nieuwe programma Farmers Wish voldoet aan die wens. Het biedt veehouders meer keuzemogelijkheden: gevarieerde bloedlijnen, goed gebouwde stieren, stieren met voldoende brede ronde kenmerken.

Zorg over vernauwing in rundveefokkerij
Veel veehouders maken zich zorgen over de eenzijdige richting waarin de rundveefokkerij zich beweegt. Er is zorg over het gebrek aan variatie in bloedlijnen en er is zorg over het gebrek aan kwaliteit in de jonge generatie stieren. Met name de kwaliteit van de stieren zelf en het gebrek aan ronde kwaliteiten is zorgwekkend. Vooral de enorme focus van de grote fokkerijorganisaties op de Genomic fokwaarden werkt de verarming versneld in de hand. Het lijkt er steeds meer op dat de vroegere INET fokkerij nu nog sneller wordt uitgevoerd.

Wat veehouders zelf willen
Farmers Wish biedt veehouders in Nederland ook de kans stieren aan te bieden die voldoen aan dat wat veehouders zelf graag zien. Farmers Wish selecteert hieruit stieren uit gedegen boeren koefamilies, stieren met een bovengemiddelde kwaliteit als vaderdier. Bij voorkeur op basis van werkelijk gerealiseerde producties over meerdere lactaties. Op deze wijze krijgen stieren uit oudere stiermoeders en stieren met afstammingen die voor variatie kunnen zorgen de kans. Niet snelheid is bepalend, maar kwaliteit in de tijd. Dat is in het kort de filosofie achter Farmers Wish.

De initiatiefnemers K.I. SAMEN en Veecom hopen op deze manier een positieve impuls te geven aan de hedendaagse fokkerij, waarbij de veehouders wens op een unieke manier wordt vormgegeven.

Wageningen Mexico 8 v. Active, de moeder van FaWi Madiba.

Wageningen Mexico 8 v. Active, de moeder van FaWi Madiba.

HBC Alves v. Jerudo, de volle zus van FaWi Pirlo rf

HBC Alves v. Jerudo, de volle zus van FaWi Pirlo rf

Op de video ziet u Sabbiona Bay, de moeder van FaWi Veecom Allesandro.

De beschikbare Farmers Wish stieren vindt u in het overzicht FaWi Stieren